Grzeszczyk sp. z o.o.
ul. Koronna 1 / 12
60-652 PoznaƄ
KRS: 0000801359
NIP: 7812000040
REGON: 38421703500000
kontakt@grzeszczyk.net.pl